OPETUSSUUNNITELMA

Toiminta-ajatuksenamme on lapsen

luovuuden ja ilmaisun kehittäminen

musiikin, kuvallisen ilmaisun ja

draamakasvatuksen ja roolileikin keinoin.

 

     SEURAAVA SIVU ⇒