ETIIKKA JA KATSOMUS

Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaamme ja on koko ryhmälle yhteistä. Se lähtee lapsen itsetunnon kehittymisestä, toisen ihmisen huomioon ottamisesta ja laajentuu sosiaalisiin taitoihin sekä elinympäristöön. Eettisiä kysymyksiä tarkastellaan päiväkodissamme eri teemojen yhteydessä keskustellen, tutkien ja pohtien sekä draaman keinoin.

Kulttuurista katsomuskasvatusta opetetaan kaikille lapsille yhteisenä. Se sisältää asioita, jotka jokaisen maassamme asuvan on syytä tuntea omasta uskonnollisesta ja kulttuurisesta taustastaan riippumatta. Tällaisia asioita ovat vuoden keskeiset juhlat, esim. itsenäisyyspäivä, joulu, Kalevalan päivä, pääsiäinen, juhannus. Tavoitteena on kasvaminen kunnioittavaan kohtaamiseen. Tästä syystä on tärkeää tutustua myös ryhmässä olevien lasten eri katsomusten juhlaperinteisiin ja tapoihin.

Esiopetusikäinen lapsi osallistuu huoltajan valinnan mukaan joko uskontokasvatukseen tai elämänkatsomustietokasvatukseen. Uskontokasvatuksen tavoitteena on mahdollisuus kohdata uskontoon liittyviä asioita ja tutustua uskonnollisiin juhliin sekä siihen, miten ja miksi niitä vietetään. Tavoitteena on myös antaa mahdollisuus tutustua oman uskonnon keskeisimpiin sisältöihin.

Elämänkatsomustietokasvatus on vaihtoehto uskontokasvatukselle ja tarkoitettu lähinnä uskontokuntaan kuulumattomille. Elämänkatsomustietokasvatuksen sisältönä ovat lähinnä kotien juhlaperinne ja lasten ikätason mukaisesti ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset: suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja reiluus.

⇐ EDELLINEN SIVU    SEURAAVA SIVU ⇒