YMPÄRISTÖ JA LUONNONTIETO

Ympäristö- ja luontokasvatus on päiväkodissamme taiteellisesti painottunutta. Tämä tarkoittaa sitä, että taiteelle ominaiset havaitsemisen, kokemisen ja ajattelun tavat ovat käytössä myös ympäristö- ja luontokasvatusprosesseissa. Silloin taiteellinen toiminta ei rajoitu esim. ympäristöä koskevan tiedollisen aineksen kuvittamiseen tai elävöittämiseen, vaan tarjoaa oman näkökulmansa ja lähestymistapansa ympäristö- ja luontokasvatukseen. Aistimusten ja havaintojen herkistäminen sekä omien ympäristökokemusten ja ajatusten ilmaiseminen taiteen keinoin voivat edistää ympäristöymmärrystä ja vastuullisuutta luonnosta. Taiteelliset elämykset ja toiminta opettavat näkemään, auttavat tietämään ja ymmärtämään.

Ympäristö- ja luonnontiedon sisältöjä käsittelevät teemat valitaan niin, että ne liittyvät lasten elämänpiiriin ja heidän lähiympäristöönsä. Teemoissa käytetään tutkivaa, ongelmakeskeistä työtapaa, jonka avulla lapsi oppii kuvailemaan,vertailemaan ja järjestämään saatua tietoa sekä tekemään päätelmiä ja löytämään syy-seuraussuhteita.

TAVOITTEET

  • Herkistää lapsen kykyä nähdä, kuulla, haistaa ja tuntea
  • Tarkastella luonnosta löytyviä muotoja ja värejä, ilmiöitä ja ominaisuuksia sekä jälkiä merkkejä
  • Työskennellä luonnossa ja työstää luonnosta löytyviä materiaaleja
  • Nähdä kauneutta ja rumuutta niin rakennetussa ympäristössä kuin luonnossakin

⇐ EDELLINEN SIVU    SEURAAVA SIVU ⇒