MATEMATIIKKA

Matematiikka tarjoaa mahdollisuuden loogisen ajattelun kehittämiseen, avaruudelliseen hahmottamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Matematiikan oppiminen edellyttää käsitteiden ymmärtämistä, jota opetellaan johdonmukaisten opetusmenetelmien ja monipuolisten välineiden avulla. Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota arkipäivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Luokittelun, vertailun ja järjestämisen avulla lapsi tutkii ja jäsentää ympäristönsä esineitä ja ilmiöitä muotojen, määrien ja muiden ominaisuuksien perusteella. Matemaattisen ajattelun kehittymisessä on tärkeää, että lapsi oppii tarkkailemaan myös omaa ajattelemistaan: mitä tai miten hän ajatteli. Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen tuottaa lapselle älyllistä mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia.

TAVOITTEET

  • Tutustua matematiikassa käytettäviin käsitteisiin
  • Tarkastella arjen tilanteissa esille tulevia matemaattisia ilmiöitä
  • Innostaa lasta ajattelemaan ja pohtimaan asioita ja ilmiöitä

 ⇐ EDELLINEN SIVU     SEURAAVA SIVU ⇒