DRAAMAKASVATUS JA ROOLILEIKKI

Lapsi sisäistää maailmaa kokemusten ja elämysten kautta. Todellista kokemista on se, minkä pää on ymmärtänyt, sydän tuntenut ja käsi tehnyt, ja se juurtuu osaksi lapsen kokemusmaailmaa.

Roolileikeissä lapsille kehittyy halu, rohkeus ja taito sekä ilmaista itseään, että vastaanottaa viestejä. Lapsi oppii havainnoimaan herkästi maailmaansa ja elämään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Dramakasvatuksen ja roolileikin avulla sisäiset kokemukset muutetaan havaittavaksi toiminnaksi.

IMG_7783-40

TAVOITTEET

  • Kehittää vuorovaikutustaitoja, mielikuvitusta ja ajattelua sekä rikastuttaa tunne-elämää.
  • Auttaa lasta löytämään ja tunnistamaan omia tunteitaan sekä oppia ymmärtämään ja hyväksymään toistenkin tunteita.
  • Kehittää lapsen itseilmaisua.

⇐ EDELLINEN SIVU     SEURAAVA SIVU ⇒