MUSIIKKILIIKUNTA JA SATUJUMPPA

Musiikkiliikunnan ja satujumpan tärkein instrumentti on oma keho. Se antaa jokaiselle mahdollisuuden musisointiin. Kehon avulla voi ilmentää rytmin sykettä, melodian liikettä, tunnelmaa, musiikin sävyjä ja omaa mielialaa. Liikkuen lapsi löytää oman kehonsa, sen osat ja niiden toimintamahdollisuudet, oppii saavuttamaan tasapainon ja orientoitumaan ympäröivässä tilassa. Musiikkiliikunnan ja satujumpan avulla opitaan myös vastavuoroiseen toimintaan sekä kommunikoimaan muiden kanssa, kokien läheisyyttä ja jakamaan omia tunteita ja tuntemuksia.

MUSIIKKILIIKUNNAN JA SATUJUMPAN TAVOITTEET:

Perusliikuntataitojen kehittäminen

  • Oman kehon tuntemus ja hallinta
  • Kehon käyttö suhteessa tilaan ja muihin liikkujiin

Luovuuden ja itseilmaisun tukeminen

  • Kehittää luovaa ilmaisua ja rohkaisee lasta käyttämään omaa kehoa ilmaisuvälineenä.Tukea rytmitajun kehittymistä.
  • Oppia oman ajattelun ja toiminnan kautta
  • Itsenäisen liikkeen tuottaminen
  • Oman kehon käyttö ilmaisuvälineenä
  • Sisäiset kokemukset liikkeen alullepanijana
  • Mielikuva- ja improvisaatioharjoitukset rohkaisevat ilmaisemaan tunteita ja jakamaan niitä.
  • Tukea sosiaalista kanssakäymistä improvisoiduilla tanssi- ja liikuntaharjoituksilla.

 

 ⇐ EDELLINEN SIVU     SEURAAVA SIVU ⇒