MUSIIKKIKASVATUS

Musiikki herättää meissä tunteita, jotka voimme kokea välittömästi ominamme ja siten vahvistaa tunne-elämäämme. Musiikilla on merkityksensä vain silloin, kun sillä on kokijansa ja kuulijansa. Musiikkia itse tuottamalla tai kuuntelemalla edistämme inhimillistä kasvua ja vaikutamme koko persoonallisuuden muotoutumiseen.

Musiikkikasvatuksen tehtävänä on musiikinrakkauden herättäminen lapsessa. Antamalla lapselle musiikillisia taitoja ja valmiuksia, voi lapsi ilmaista itseään musiikin keinoin ja samalla iloita osaamisestaan sekä yhteismusisoida toisten lasten kanssa.

VIISI-KIELISEN KANTELEEN SOITINOPETUS

Toteutamme 5-6-vuotiaiden lasten Tähtien parissa 5-kielisen kanteleen soitinopetusta. Kantele on yksi perussoittimista varhaisiän musiikkikasvatuksessa sen pehmeän sointivärinsä ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Se on myös monipuolinen ja luovuutta tukeva soitin. Kanteleella voidaan säestää useita lauluja kolmen eri soinnun avulla ja näin vahvistaa lapsen laulamista ja nauttia yhteissoitosta. Laulujen, lorujen, leikkien ja soitinimprovisaatioiden avulla kehitämme lasten ilmaisua. Lisäksi kehitämme lasten soittotaitoja aina helpoista laulujen säestyksistä tuttujen laulujen melodioiden näppäilemiseen, ensin korva kuulolta ja myöhemmin nuottikuvasta.

Viisi-kielisen kanteleen soittamisen avulla lapset pääsevät harjoittamaan myös soitinharrastukseen liittyviä taitoja, kuten keskittymiskykyä, hienomotoriikan harjoittamista oikean soittotavan avulla, koordinaatiokykyä, musiikillista muistamista ja sointiväritajua.

IMG_9266-30

⇒ VALOKUVIA MUSIIKKITUOKIOLTA

TAVOITTEET

Laulaminen

  • Rohkaista lasta oman äänensä löytämiseen ja erilaisten äänenkäyttötapojen kokeilemiseen.
  • Laulamalla ja ääntä käyttämällä ilmennetään musiikin perus-elementtejä: rytmiä, melodiaa, muotorakenteita sekä harmoniaa.

Soittaminen

  • Tutustua keho-, rytmi- ja melodiasoittimiin
  • Syventää musiikillisten perustekijöiden tuntemusta ja hallintaa: äänen kesto, tauko, dynamiikan/tempon vaihtelu, musiikin sävyt, muotorakenteet.
  • Oppia kuulemaan ja tunnistamaan soittimen sointivärejä sekä hallitsemaan soitinten oikea soittotapa.
  • Tutustua musiikin alkeisiin ja kehittää musiikillista mielikuvitusta (soitinimprovisaatiot).

Kuuntelu

  • Herkistää kuulemaan ja kuuntelemaan musiikkia.
  • Kehittää luovaa musiikillista ajattelua.

 

 ⇐ EDELLINEN SIVU     SEURAAVA SIVU ⇒