SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT

Päiväkotimme varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa painottuvat taideaineet ja kielellinen ilmaisu. Niiden osuus on merkittävä. Tarkeässä arvossa ovat myös matematiikka, ympäristö- ja luonnontieto, etiikka ja katsomus.

Sisällölliset orientaatiot tavoitteineen toimivat teematyöskentelymme työtapoina:

 ⇐ EDELLINEN SIVU     SEURAAVA SIVU ⇒